whygoback


Dodaj komentarz

Uwaga! Sztuka!

W swoich planach życiowych nie uwzględnialiśmy raczej wizyty w więzieniu, jednak w życiu, wiadomo, zdarzają się niespodzianki. Czytaj dalej