whygoback


2 Komentarze

W drodze na Flores

Jak to często bywa, już sama droga jest ciekawa a nie tylko osiągnięcie celu.